Konsultacja

online

Psychoterapia
online

(wizyta video)

50 min

 150 zł

Sesja odbywa poprzez komunikator podany przez terapeutę z użyciem formy video. Wtedy zarówno pacjent jak i terapeuta wzajemnie się widzą i słyszą.
Podczas takiej sesji wiele aspektów jest podobnych do konsultacji w gabinecie. U niektórych pacjentów zdarza się nawet , że czują się bardziej swobodnie podczas takiej sesji ponieważ jak mówią "są w swojej własnej przestrzeni".

Istnieje również możliwość odbycia sesji przez telefon.

Konsultacja
psychoterapeutyczna

50 min

  150 zł

180 zł (pierwsza wizyta)

Podczas pierwszych dwóch lub trzech spotkań z psychoterapeutą osoba zgłaszająca się dzieli się swoim problemem, a terapeuta proponuje odpowiednią formę pomocy psychologicznej (terapia krótkoterminowa, długoterminowa lub psychoedukacja). Konsultacja psychoterapeutyczna umożliwia również poznanie psychoterapeuty, jego sposobu pracy i gabinetu oraz określenie celu i zbadanie własnej gotowości do podjęcia psychoterapii.

 

Psychoterapia

indywidualna

50 min

 150 zł

To regularne spotkania indywidualne z psychoterapeutą, których celem jest poprawa funkcjonowania osoby zgłaszającej się. Psychoterapeuta towarzyszy w procesie poznawania siebie, dba o to, aby wspólna praca podczas spotkań była efektywna i prowadziła do osiągania wyznaczonych wcześniej celów terapii. Treści ujawniane przez klienta podczas spotkań z psychoterapeutą są objęte zasadą poufności.

 

Psychoterapia pary

60-75 minut

 od 250 zł

Celem spotkania jest poprawa relacji poprzez lepszą komunikację i wzajemne zrozumienie, większą bliskość, jasne określenie potrzeb oraz oczekiwań.Wskazania do terapii par: trudności w komunikacji
i wyrażaniu wzajemnych potrzeb, częste nieporozumienia, kłótnie, wzajemne oskarżenia, poczucie oddalenia, osamotnienia, sytuacje
kryzysowe (np. zdrada, choroba partnera/ki), wątpliwości dotyczące pozostawania w związku lub rozstania się.
W sytuacji kiedy jeden z partnerów z jakiegoś powodu nie chce podjąć pracy nad poprawą relacji, wtedy warto rozważyć terapię indywidualną
.